ICARUS Hrvatska suradnik je na portalu Znameniti.hr koji okuplja digitalnu građu velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života iz različitih zbirki i repozitorija.

Portal je nastao i izgrađuje se zajedničkim radom različitih kulturnih i znanstvenih institucija sa svrhom veće dostupnosti i lakšeg korištenje nekomercijalnih znanstvenih, kulturnih i umjetničkih digitalnih sadržaja istraživačima i široj javnosti.

Sve ustanove zainteresirane za predstavljanje svoje građe na portalu mogu nam se javiti na ICARUS Hrvatska .

Znameniti.hr