Projekti i suradnje

ICARUS HRvatska kao član ICARUS, TMO i DARIAH-HR konzorcija aktivno sudjeluje u njihovim projektima i aktivnostima te surađuje sa srodnim stručnim inicijativama i programima:


ICARUS HRvatska partnerski je uključen u više međunarodnih projekata:

i kao suradnik digitalnih platformi: