“We are all together to raise awareness of cultural heritage”

WAAT projekt Erasmus+ (1. prosinca 2020. – 31. svibnja 2022.) posvećen je promociji i razmjeni dobrih praksi te razvoju novih sadržaja koji će pridonijeti učinkovitom podučavanju odraslih o vrijednostima kulturne baštine između različitih europskih zemalja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju pripremu priručnika za izradu digitalnih sadržaja o baštini i snimanje digitalnih priča o različitim pojavnim aspektima baštine, koje će se objaviti na u tu svrhu pokrenutoj digitalnih platformi, zajedno s uputama za izradu videozapisa i za njihovo korištenje u obrazovanim programima.

U projektu sudjeluje šest partnerskih organizacija sa stručnjacima i znanstvenicima iz područja kulture, upravljanja baštinom i obrazovanja odraslih koje zajednički rade na razvoju novih edukacijskih modela i digitalnih baštinskih sadržaja te okupljaju nacionalne projektne timove stručnjaka i entuzijasta koji se bave kulturnom i prirodnom baštinom: Plungė Public Library (Litva), EGInA SRL (Italija), The Multidisciplinary European Research Institute Graz (Austrija), Centro de Educación de Adultos de Olmedo (Španjolska), Quiosq (Nizozemska) i ICARUS Hrvatska.

Poziv baštinskim stručnjacima za uključivanje u WAAT projekt

Predstavljanje WAAT projekta baštinskim stručnjacima

Uključite se!

WAAT depliijan WAAT Priručnik

Zainteresirane ustanove i stručnjaci iz arhiva, muzeja te kulturnih, obrazovnih i znanstvenih ustanova i udruga, kao i entuzijasti koji se bave kulturnom i prirodnom baštinom dobrodošli su su se uključiti u WAAT aktivnosti. Kako bi mogli izgledati videozapisi o baštini? Kako uspostaviti vezu između ljudi i stvari? Kako izabrati predloške i teme? Kako istražiti ciljane skupine i širinu izložene baštine? Svima koji se odluče uključiti na raspolaganju su materijali nastali u okviru projekta koje mogu koristiti u svojemu kao i radu svoje organizacije te istodobno uz WAAT osigurati međunarodnu publiku svojim aktivnostima. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se javiti na: info.icarushr@gmail.com .

LTT2 seminar „Training in production of digital stories on heritage - values and narratives“, 28. rujna – 1. listopada 2021.

Za vrijeme manifestacije Dani europske baštine 2021 u Zagrebu je održan drugi WAAT seminar posvećen kreiranju videozapisa koji će biti dio nove baštinske mrežne platforme. Umjesto dokumentiranja predmeta, projekt WAAT bavi se produciranjem filmova kao sredstvom kontakta i stalne razmjene baštinskih vrijednosti i priča. Cilj je obuke stjecanje znanja i vještine za stvaranje kratkometražnih filmova koji omogućuju razmjenu baštinskih vrijednosti i promicanje razumijevanja baštine kao dinamike identifikacije i pripadnosti.

Organizator i domaćin ovog edukacijskog programa je ICARUS Hrvatska, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu kao mjestom održavanja te stručnjacima s Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru koji su sudjelovali u pripremi programa. Seminar je okupio predstavnike partnerskih ustanova WAAT projekta te članove hrvatskog projektnog tima kojega čine zainteresirane ustanove i stručnjaci iz AKM i kulturnih, znanstvenih i obrazovnih ustanova i udruga.

Program

Radionica editiranja u VideoPad programu, 24. siječnja 2022.

U okviru projektnih aktivnosti ICARUS Hrvatska na produkciji filmova o baštini na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu je za AKM stručnjake i suradnike na WAAT projektu organizirana radionica za uređivanje AV materijala pod vodstvom Ane Antolković, članice našeg WAAT tima.

Program

Online radionica „Izgradnja multimedijskih sadržaja u prezentaciji baštine“, 15. veljače 2022.

U suradnji s Institum za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji - Andizet za AKM stručnjake i suradnike na WAAT projektu organizirana je o izgradnji multimedijskih sadržaja u prezentaciji baštine pod vodstvom prof. Josipe Mijoč.

7. Dani ICARUS HR, 31. ožujka – 1. travnja 2022.

Međunarodni znanstveno-stručni skup 7. Dani ICARUS Hrvatska pod nazivom „Baštinske inicijative, edukacija i digitalno okruženje“ organiziran je u okviru WAAT projekta kao javno predstavljanje projektnih aktivnosti u Hrvatskoj. Teme skupa posvećene su inovativnom predstavljanju i edukaciji o vrijednostima baštine u suvremenom društvu i digitalnim baštinskim platformama.

PROGRAM

Više informacija o WAAT projektu :