O nama

ICARUS HRVATSKA je neprofitna udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem suvremenih tehnologija i razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulturne, znanstvene i stručne djelatnost. Naše aktivnosti usmjerene su na projekte i javne programe – portale i platforme, radionice, predavanja i stručne skupove vezane uz promicanje povijesnih i kulturnih istraživanja, otvorenost arhiva i dostupnost pisane baštine, predstavljanje međunarodnih arhivskih i baštinskih projekata i inicijativa te povezivanje s međunarodnom stručnom zajednicom.

ICARUS HR je član ICARUS, TMO i DARIAH konzorcija te sudjeluje u njihovim projektima i aktivnostima, a aktivni je partner i suradnik i u više međunarodnih projekata i inicijativa:

Postani član

III. ČLANSTVO U UDRUZIČlanak 8.Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i zakonu.Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru.Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.Članak 10.Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor, a članom se postaje upisom u Popis članova.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke....Izvod iz Statuta

Popunjenu prijavnicu možete poslati  i e-poštom. 

PODACI ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE

Primatelj: ICARUS HRVATSKA, Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb 

IBAN: HR65 2484 0081 1350 1072 9 

Opis plaćanja: Godišnja članarina za 202X. godinu - ime i prezime

Iznos: 15,00 EUR | za pravne 40,00 EUR 


Tijela ICARUS Hrvatska za razdoblje 2020. – 2024.


Članovi Izvršnog odbora:


Članovi Nadzornog odbora:


Tajnik:

Dokumenti

Statut

Izvješća o radu: 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.

Ostala izvješća dostupna su putem Registra neprofitnih organizacija .