O nama

ICARUS HRVATSKA je neprofitna udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem suvremenih tehnologija i razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulturne, znanstvene i stručne djelatnost. Naše aktivnosti usmjerene su na projekte i javne programe – portale i platforme, radionice, predavanja i stručne skupove vezane uz promicanje povijesnih i kulturnih istraživanja, otvorenost arhiva i dostupnost pisane baštine, predstavljanje međunarodnih arhivskih i baštinskih projekata i inicijativa te povezivanje s međunarodnom stručnom zajednicom.

ICARUS HR je član ICARUS, TMO i DARIAH konzorcija te sudjeluje u njihovim projektima i aktivnostima, a aktivni je partner i suradnik i u više međunarodnih projekata i inicijativa:

Tijela ICARUS Hrvatska za razdoblje 2020. – 2024.

Za članova tijela ICARUS Hrvatska za razdoblje 2020. – 2024. izabrani su: 

doc. dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, potpredsjednica; 

Članovi Izvršnog odbora:

dr. sc. Elvis Orbanić,  dr. sc. Siniša Bjedov,  prof. dr. sc. Mirna Willer i  Marina Grgičević; 

Članovi Nadzornog odbora:

dr. sc. Tamara Štefanac (predsjednica),  dr. sc. Valerija Macan Lukavečki i  Stjepan Prutki (članovi) 

Tajnik:

 Zlatko Draganović, dipl. iur.

Dokumenti

Statut

Izvješća o radu: 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. 2021., 2022. 

Ostala izvješća dostupna su putem Registra neprofitnih organizacija .

Postani član

III. ČLANSTVO U UDRUZIČlanak 8.Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i zakonu.Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru.Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.Članak 10.Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor, a članom se postaje upisom u Popis članova.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke....Izvod iz Statuta

Popunjenu prijavnicu možete poslati  i e-poštom. 

PODACI ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE

Primatelj: ICARUS HRVATSKA, Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb 

IBAN: HR65 2484 0081 1350 1072 9 

Opis plaćanja: Godišnja članarina za 202X. godinu - ime i prezime

Iznos: 100,00 HRK (13.27 EUR) | za pravne 300,00 HRK (39.82 EUR) * Fiksni tečaj konverzije: 7,53450