ICARUS HR jedan je od pet europskih partnera koji sudjeluju u realizaciji projekta „Oni žive - studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umetničke prakse” financiranog sredstvima programa za kulturu i medije EU Kreativna Europa. Nositelj projekta je Dom kulture Studentski grad iz Beograda, a kao partneri se uz ICARUS HR pridružuju Institut za savremenu umjetnost iz Cetinja, Akademija primjenjenih umjetnosti iz Rijeke i Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Rey Juan Carlos Madrid. Pridruženi partneri na projektu su Institut für Kunst im Kontext - Universität der Künste Berlin te Centar za primenjenu istoriju iz Beograda. Projektne aktivnosti započele su u rujnu 2020., a rezultati i završetak projekta planirani su u veljači 2023.

Projekt „Oni žive“ bavi se studentskim životom od kraja Drugog svjetskog rata do danas u kontekstu svakodnevnog života u studentskim domovima, kulturnih navika i slobodnog vremena studenata, međuljudskih odnosa i odnosa među spolovima, kao i društvenog i političkog angažiranja studenata. Metodologija istraživačkih aktivnosti u projektu organizirana je kroz četiri faze: sakupljanje i arhiviranje, studentske umjetničke i kustoske rezidencije u studentskim kampusima, putujuća izložba i istraživačko-znanstveni radovi u završnoj publikaciji projekta.

Uloga ICARUS HR u projektu posebno je usmjerena na edukaciju i savjetodavnu podršku partnerima u digitalnom arhiviranju, korištenju metoda i tehnika participativnih arhivskih praksi te pružanju digitalne infrastrukture za pohranu i objavu prikupljenog audio-vizualnog materijala, kao i na prikupljanje audio-vizualnog materijala koji dokumentira života studenata Sveučilišta u Zagrebu od 1950-ih do danas i njihovo mrežno predstavljanje na platformi Topoteka i mrežnoj stranici projekta.

Saznajte više:

THEY:LIVE deplijan

THEY:LIVE plakat

Izložba “Do I live now as much as THEY: LIVEd then?” 

Studentski život u Zagrebu 

Documenting and Archiving Student Life

 THEY: LIVE (YouTube)

Više informacija o THEY:LIVE projektu:

Realizaciju projekta financijski su podržali: Ministarstvo kulture i medija RH i Ured za udruge Vlade RH.