Projekt Arhivi i tragovi migracija istražuje transnacionalne kontekste migracija i dijaspore kroz arhivsku i arhivističku perspektivu. U projektnim aktivnostima otvaraju se pitanja vrednovanja, očuvanja, opisa i pristupa arhivskom i dokumentarnom gradivu koje dokumentira emigraciju i imigraciju, ekspatrijaciju i zajednice dijaspore, migracije u širom smislu pojma. Očuvanje arhivske baštine o migracijama i istraživanja modela dokumentiranja prošlih i sadašnjih migracija osnovna su tema ovoga projekta. Vrlo često državne granice nisu stvarne granice arhivske baštine, ljudi putuju, a s njima i zapisi koje su stvorili ili koji su stvoreni o njima. Ovim se projektom želi istražiti i naglasiti uloga arhiva kao mjesta komunikacije između zajednica, kultura i država kroz različita vremenska razdoblja. Posebno se u projektu propituje uloga arhivista i drugih baštinskih stručnjaka koji se u projektnim aktivnostima susreću s različitim oblicima i formatima gradiva i građe te pitanjima disperzije arhivskog gradiva, fragmentarnosti, transnacionalnosti baštine i zajednica, razumijevanja potreba imigracijskih i dijasporskih zajednica, problematikom identiteta i afekta te izazovima kako pristupiti postojećim manjkavostima u sačuvanom gradivu.

U projektu u svojstvu partnera sudjeluju Ministarstvo kulture i sporta: Španjolski državni arhiv  (Ministerio de Cultura y Deporte: Archivos Estatales de España), Nacionalni arhiv Mađarske (Magyar Nemzeti Levéltár),  Zaklada De Domijnen iz Nizozemske te ICARUS Hrvatska kao vodeći partner.

Projektne aktivnosti započinju u rujnu 2022. a završavaju 2025. međunarodnom znanstveno-stručnom konferencijom Archives and Traces of Migration u Budimpešti. 

AToM radionice


Za suradnike AToM projekta 28. lipnja 2023. u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu organizirana je radionica o arhivskom i dokumentarnom gradivu i migracijama. Radionicu je vodila Anne Gilliland s Univeristy of California Los Angeles te je radni jezik bio engleski. Više informacija saznajte ovdje


Projekt je financiran sredstvima Kreativne Europe Europske unije te sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Više informacija o AToM projektu :