Saznajte više o našim projektnim aktivnostima ...

Usavršavanje stručnjaka u kulturi i baštini u području digitalne pismenosti i vještina: poziv na sudjelovanje u BoostDigiCulture projektu

pratite nas putem