Izgradnja fakulteta

Arhivski izvori: HR-VF-ZG-1-9-2 Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vlasnik zapisa: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Autorica priče: Edita Francišković

Veterinarski fakultet u Zagrebu osnovan 1919. godine kao Veterinarska visoka škola, bio je u početku smješten u dvokatnoj uličnoj i prizemnoj dvorišnoj zgradi Zemaljske potkivačke škole u Savskoj cesti br. 16. Postepenim otvaranjem Zavoda i Klinika javio se problem nedostatka prostora, a i higijenski uvjeti nisu udovoljavali potrebama fakulteta. U početku je Profesorsko vijeće zastupalo ideju proširenja i izgradnje novih zgrada u Savskoj cesti. Godine 1935. predviđen je budžet za izradu plana i predračuna za novogradnju Fakulteta, te je tadašnjem docentu Tehničkog fakulteta dr. ing. Zvonimiru Vrkljanu povjerena izrada plana. Darovnim ugovorom iz 1938. godine potpisanim između Općine grada Zagreba i Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu dodijeljeno je pet hektara zemljišta u Heinzelovoj ulici u svrhu izgradnje Veterinarskog fakulteta. Lokacija se smatrala idealnom jer se u blizini nalazila klaonica, stočno sajmiše i strvodernica, te zbog dobre povezanosti i blizine centra grada. Budući da novčana sredstva za izgradnju fakulteta nisu bila osigurana odjednom krenulo se postepeno sa izgradnjom po fazama.

U prvoj fazi krenulo se s izgradnjom glavne zgrade fakulteta koja je trajala od 1938. do 1940. godine. Važnu ulogu u izgradnji fakulteta imao je Građevni odbor čiji član je bio uz pojedine profesore fakulteta i arhitekt Vrkljan. U glavnoj dvokatnoj zgradi smjestili su se Dekanat, centralna knjižnica, glavna predavaonica i četiri zavoda te je uređen park oko zgrade i postavljena ograda.

U drugoj fazi izgrađeni su teoretsko-eksperimentalni zavodi za čije potrebe su izgrađene četiri dvokatne zgrade međusobno povezane spojnim traktovima. Gradnja započeta 1940. godine trajala je sa prekidima uslijed ratnih neprilika sve do 1952. godine.

Treća faza koja je započela 1956. godine obuhvaćala je izgradnju klinika fakulteta i trajala je do 1962. godine. Sredstva za treću fazu izgradnje bila su osigurana investicijskim programom odobrenim od Izvršnog vijeća Sabora NR Hrvatske.

Kampus Veterinarskog fakulteta jedinstvena je realizacija paviljonskog tipa u okviru Sveučilišta u Zagrebu te je proglašen zaštićenim kulturnim dobrom Grada Zagreba. U znak zahvalnosti arhitektu Vrkljanu koji je osmislio projekt od urbanističkog sklopa do detalja opreme, otkrivena je 1962. godine spomen-ploča s njegovim reljefnim poprsjem koju je izradio kipar Vanja Radauš, u južnom pasažu teoretsko-eksperimentalnog sklopa fakulteta.