Priča o potonuloj lađi s blagom kapetana Jana Batte

Arhivski izvori : HR-DAVU-VK-690 Zbirka fotografija „Borovo Naselje, Bata – Borovo, Kombinat gume i obuće“; HR-DAVU-VK-216 Jugoslavenski kombinat gume i obuće „Borovo“ Vukovar

Vlasnik zapisa: Državni arhiv u Vukovaru

Autori priče: Priča je nastala kao zajednički rad učenika i učenica 2.a razreda Srednje strukovne škole Marko Babić iz Vukovara (Ana Balić, Helen Dumendžić, Elizabeta Emić, Tamara Ivković, Laura Jušković, Tea Kovačević, Tea Kraljić, Gabrijel Majerski, Domagoj Majstorović, Vanessa Peić, Lea Turk) i razrednice, profesorice njemačkog jezika i književnosti i povijesti, Mihaele Hutz.

Zbog nemirne prošlosti i želje za smislenim životom, ljudi se često pitaju zašto žive na određenom mjestu i na određeni način, pomišljajući kako je upravo život u nekoj drugoj sredini lakši nego u njihovoj, pogotovo danas u vrijeme recesije i pod utjecajem suvremenih uznemiravajućih okolnosti. Takove i slične znatiželjnike put nanese i u naš grad.

Pripremamo se za susrete s takvim gostima i posjetiteljima Vukovara.

U želji da im pomognemo pronaći odgovore na spomenuta pitanja, ali i da olakšamo mladima koji bi se sutra mogli pitati isto, odlučili smo iskoristiti bogatstvo informacija koje sadrži Državni arhiv u Vukovaru, odnosno svoje spoznaje graditi na vjerodostojnim povijesnim izvorima. Samo tako možemo biti sigurni da kao budući ozbiljni turistički djelatnici nudimo svim posjetiteljima Vukovara pravu istinu o gradu danas i jučer ili barem originalnu priču dok neko vrijeme zabavljamo njihovu djecu pričama koje su se mogle zbiti ovdje, u ovom gradu.

Smatramo to potrebnim, jer mediji nisu kritični prema informacijama koje iznose te zamagljuju pogled. Stoga smo u Državnom arhivu u Vukovaru proučavali nastanak Borova naselja i tvornice obuće Borovo. Tako je nastala i ova priča.

Tvornica obuće „Borovo“ je krajem 20-ih i početkom 30-ih godina prošloga stoljeća poput neke dunavske lađe uplovila u živote naših predaka. Velika sreća i oduševljenje obilježili su njen dolazak jer je kapetan brinuo za ljude oko sebe. Kapetan se zvao Jan Bata. Trebao je puno radnika za svoj brod, a znao je da je samo sretan radnik dobar radnik. Želio je da svi njegovi radnici dobro žive, pa je u okolici broda gradio lijepe stanove za njih. Kako nitko ne bi bio uvrijeđen i tužan zbog činjenice da je netko drugi dobio bolji stan, kapetan je svima gradio jednake stanove od crvene opeke. Za svoje radnike i njihovu djecu organizirao je školovanje. Za sve njih omogućio je bavljenje sportom. Izgradio je i aerodrom kako bi se brže putovalo. Odlično je organizirao posao na brodu odnosno, proizvodnju cipela, a radnike redovito i pravedno nagrađivao za njihov rad. Neki od radnika koji su bili posebno ljubazni i znali ostale poticati da više rade, stekli su s vremenom povjerenje kapetana, pa ih je on unaprijedio u upravitelje; tako su i oni nastojali povećati proizvodnju tj. zaradu kako bi se što dulje održali na svojim pozicijama ili nastavili stručno napredovati. Tako je nastalo ogromno bogatstvo koje su odlučili pretvoriti u zlatne poluge i spremiti u utrobu broda. Zlato su dobro zaključali i sakrili ključ. Nitko od običnih radnika nije znao gdje je ključ. Ondje je zlato trebalo čekati da upravitelji i kapetan u pogodnom trenutku opet organiziraju kvalitetniji život svih radnika u blizini broda. Na mjestu gdje je nekad bio taj najveći brod još uvijek postoji natpis „Borovo“, a brod sa skrivenim blagom je otplovio.

Die Geschichte über dem versunkenen Schiff mit dem Schatz von dem Kapitän Jan Batta

Archivquellen: HR-DAVU-VK-690 Samlung der Fotografien „Borovo Naselje, Bata – Borovo, Kombinat gume i obuće“; HR-DAVU-VK-216 Jugoslavenski kombinat gume i obuće „Borovo“ Vukovar.

Die benutzten Dokumente und die anderen benutzten Materialien sind Eigentum von dem Staatsarchiv in Vukovar.

Wegen der unruhigen Vergangenheit und dem Wunsch dem Leben einen Sinn zu geben, fragen wir uns oft warum wir in einer bestimmten Stadt leben. Wir denken oft, dass das Leben in einer anderen Region einfacher zu bewältigen wäre als in eigener, besonders heute zur Zeit der Rezession und unter dem Einfluss der gegenwärtigen Stressfaktoren. Die Leute die Antworten auf solche Fragen suchen , kommen auch in unsere Stadt.

Wir bereiten uns auf den Empfang solcher Gäste und auf die Neugier der Besucher von Vukovar.

Mit dem Wunsch ihnen bei der Suche zu helfen, besonders den Jugendlichen, die in der Zukunft darüber Fragen stellen könnten, wollten wir bei der Erforschung ausgerechnet, die Menge der Informationen, die es in dem Staatsarchiv gibt nutzen, damit unsere Feststellungen auf glaubwürdigen, von Historikern anerkannten Quellen beruhen. Nur so können wir sicher sein, dass wir als zukünftige Mitarbeiter im Tourismus allen unseren Besuchern, die nach der Wahrheit über die Stadt suchen, Wahrheit bieten können.

Oder wir haben wenigstens eine einzigartige Geschichte für die Unterhaltung ihrer Kinder, eine Kindergeschichte, die auch hier in der Stadt sich hätte abspielen können.

Wir sind der Meinung, dass das notwendig ist, weil die Medien mit Informationen, die sie veröffentlichen nicht richtig umgehen sondern die Wahrheit vernebeln.

Dieses Mal haben wir in dem Staatsarchiv in Vukovar die Entstehung von Borovo naselje (von der Siedlung für die Leute, die in der Schuhfabrik arbeiteten) und von der Schuhfabrik erforscht. Dabei ist die Geschichte entstanden.

Die Schuhfabrik „Borovo“ ist am Ende der Zwanzigerjahren und am Anfang der Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts wie ein Donauschiff in das Leben unserer Vorfahren eingeflossen. Ihre Ankunft wurde damals mit großer Freude begrüßt, weil der Kapitän sich um seine Mannschaft dh.um die Mitarbeiter gut gekümmert hat. Er hieß Jan Batta. Er brauchte viele Arbeiter für seinen Schiff und war sich dessen bewust, dass nur zufriedener Arbeiter ein guter Arbeiter ist. Er wollte, dass all seine Arbeiter im Wohlstand leben und baute für sie in der Nähe von dem Schiff schöne Wohnungen. Damit niemand beleidigt oder traurig wurde, wegen der Tatsache, dass jemand anders eine bessere Wohnung bekam, baute der Kapitän für alle Leute gleiche Wohnungen aus den roten Ziegeln. Für seine Arbeiter und ihre Kinder organisierte er Ausbildung in den Schulen. Er gab ihnen die Möglichkeit, Sport zu treiben. Er baute auch einen kleinen Flughafen auf, damit man schneller reisen konnte. Manche von seinen Mitarbeitern waren besonders nett und wußten wie die anderen zu bewegen sind, damit die Produktionsergebnisse besser werden. Dadurch gewannen sie bei dem Kapitän Vertrauen und er beförderte sie zu dem Titel Vorarbeiter oder Leiter. Die Leiter gaben sich dann Mühe Produktion zu steigern um noch mehr verdienen zu können und je länger auf ihren Posten zu bleiben und sich weiter bilden zu können. So ist ein großes Reichtum entstanden und sie haben entschieden einen Teil des Reichtums in Goldschienen zu investieren und sie in dem Innern des Schiffes aufzubewahren. Das Gold wurde gut verschlossen und der Schlüssel wurde gut versteckt. Niemand, von den ganz gewöhnlichen Arbeitern, wußte, wo der Schlüssel ist. Dort sollte das Gold warten bis die Leiter und der Kapitän zu einem günstigen Zeitpunkt wieder ein besseres Leben für alle Mitarbeiter organisieren könnten.

Auf der Stelle, auf der es damals den größten Schiff gab, gibt es immer noch eine Beschriftung „Borovo“ und der Schiff mit dem verstecktem Schatz ist weggesegelt.

Autoren: Die Geschichte aus dem Archiv ist als Zusammenarbeit der Schüler und Schülerinnen (Ana Balić, Helen Dumendžić, Elizabeta Emić, Tamara Ivković, Laura Jušković, Tea Kovačević, Tea Kraljić, Gabrijel Majerski, Domagoj Majstorović, Vanessa Peić, Lea Turk) und der Klassenlehrerin von der Klasse 2.a Mihaela Hutz der Mittleren Berufsschule Marko Babić aus Vukovar entstanden. In die deutsche Sprache übersetzt von: Mihaela Hutz, Professorin der deutschen Sprache und der Literatur und der Geschichte