Prvi svjetski rat u fotografskoj građi Župe sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku - Nutarnjem gradu

Arhivski izvori: Fotografska građa Župe sv. Mihaela Arkanđela Osijek-Tvrđa

Vlasnik zapisa: Župa sv. Mihaela Arkanđela, Osijek-Tvrđa

Autor priče: Hrvoje Mesić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

 

Fotografska građa Župe prvorazredni je povijesni i kulturološki izvor za razumijevanje događaja na ovim prostorima za vrijeme Velikoga rata. Iako je građa osječke ratne svakodnevice fragmentirana, ona su neprocjenjiv izvor za rekonstrukciju pamćenja grada.  

Dana 30. kolovoza 1916. godine skinuta su tri zvona, vojna rekvizicija u ratne svrhe, s tornja nutaranje gradske župske crkve. Fotografija skinutih zvona snimljena je 10. rujna 1916. Župnik Roberto Bezetzky je na stražnjoj strani fotografije opisao tko se nalazi na fotografiji da na taj način svjedoče opisanom događaju, ali i kao dokaz za nadoknadu štete Župi.

Dječak na krajnjoj ljevici pod šeširom: Ivica Trtain; Dječak do njega gologlav u svijetlom odijeku: Rudolfo Schütz; Čovjek u bijeloj kapi: Ivan Jestl, zvonar; Dječak koji sjedi na zvonu: Dragutin Mesarić; Manji dječak u majici bos i gologlav: Dragutin Hutinsky; Za njim u majici i kaputu: Pizika Zimmer; Svećenik s lijevom rukom na zvonu: Roberto Bezetzky, župnik; Svećenik s desnom rukom na zvonu: Lavoslav Kozmar, kapelan; Svećenik do Kozmara: Josip Vražić, vjeroučitelj Više djevojačke škole i pučke škole u nutarnjem Osijeku; Civilista sa polucilindrom: Vjekoslav Benak, ravn. učitelj pučke škole u nutarnjem Osijeku; Dječak u bijeloj majici i širokim šeširom: Ljudevit Stulhofer; Djevojčica: Irma Hutinksy; Dječak s klop. šeširom: Josip Kasa.