Privatna slikarska škola

Arhivski izvori: Fototeka Arhiva ALU

Vlasnik zapisa: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Autorica priče: Ariana Novina

Današnja Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, osnovana 1907. pod nazivom Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt, svoj razvojni slijed duguje osnutku prvih šest slikarskih i kiparskih ateljea, 1895. godine, na terenu starog iličkog Zemaljskog rodilišta. Na poticaj dr. Izidora Kršnjavog, predstojnika Odjela za bogoštovlje i nastavu u Kraljevskoj zemaljskoj vladi, a po nacrtima arhitekta Hermana Bolléa, slikarski i kiparski ateljei izgrađeni su zbog potrebe prikladnih radnih prostora za umjetnike koji će učestvovati na Milenijskoj izložbi u Budimpešti i ostalih umjetničko-obrtničkih zahtjeva u cijeloj Hrvatskoj.

Bela Čikoš Sesija i Menci Clement Crnčić, budući profesori Privremene više škole, 1903. godine otvaraju Privatnu slikarsku školu, u početku u prostorima Obrtne škole, a kasnije u ateljeima u parku akademije. U Arhivu Akademije likovnih umjetnosti čuva se fotografija prof. Bele Čikoš Sesije s učenicama Privatne slikarske škole.