Časopis @arhivi donosi priče o projektima, događanjima, inicijativama, strategijama i praktičnim iskustvima koja povezuju ustanove, organizacije i ljude, pružaju nova znanja, stvaraju nove programe i realiziraju nove ideje i kreativne potencijale. 

U svakom broju  u dvadesetak priloga predstavljaju se aktualnosti iz međunarodne arhivske zajednice, tekući projekti, aktivnosti, istraživanja i primjeri dobre prakse na stvaranju zajedničke informacijske infrastrukture i korištenju suvremenih tehnologija za lakšu dostupnost baštini i povijesnim izvorima te javne aktivnosti baštinskih, kulturnih i znanstvenih ustanova.

@rhivi izlazi dva puta godišnje i može se naručiti u ICARUS HRVATSKA putem e-pošte info.icarushr@gmail.com.

Od rujna 2018. dostupan je i putem HRČKA Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - @rhivi


@rhivi 13

Tamara Štefanac: Arhivi i tragovi migracija - AToM projekt

Maria Alivatioti: Europa se suočava sa svojom problematičnom prošlošću: Prisjećanje mračnih stranica pomoću virtualnih obilazaka

Ida Gašpar, Maja Krulić Gačan, Ana Škvarić: Iskorak izvan okvira – izazovi razvoja publike

Polyxeni Mantzou, Xenofon Bitsikas, Anastasios Floros: Muzej u pokretu

Ozana Iveković: Nešto novo za baštinske pedagoge

Srđan Đuričić: Muzejske tajne Zavičajnog muzeja Slatina

Ivana Prgin: Jačanje kapaciteta nacionalne mreže arhiva u službi jačanja usluga javnog sektora

Anamarija Kurelić, Biserka Budicin: Izložbena djelatnost Državnog arhiva u Pazinu

Vladan Vukliš: Arhipedija ili AtoM na banjalučki način

Teo Francišković, Lucija Bažant: Dokumentiranje aktivnosti studentskog kluba – društvene stranice kao arhiv modernog doba

Renato de Lucca: Evangeličke matične knjige iz Hrvatske u Njemačkoj

Jelena Petković: Rezultati projekta Living Castles u Gradskom muzeju Varaždin

Maja Lesinger, Ivanka Ferenčić Martinčić: Knjižnice kao turistički potencijal malih zajednica

Marko Kolić, Sven Seiwerth: Povodom 100 godina Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Velimir Veselinović: Zaklada jugoslavenskog sveučilišta u Zagrebu (Sveučilišna zaklada)

Siniša Bjedov: Destilerija eteričnih ulja Linardić u Martinšćici

Anamarija Žugić Borić: Međunarodna konferencija DARIAH-EU radne skupine Theatralia „Performing Arts: Transitioning to the Digital Age“

Željko Trbušić: Transcribathon Zagreb 2022

Tamara Štefanac: Osnovan hrvatski odbor međunarodne organizacije Plavog štita

U dvanaestom broju časopisa @arhivi donosimo nove aktualnosti i priče iz međunarodne i domaće arhivske i baštinske zajednice – predstavljamo projekte i istraživanja, arhivsku praksu i ustanove, nove ideje, javne aktivnosti i događanja u prilozima: 

• Marloes Bontje: Polifonia: otkrivanje soundtracka Europe 

• Mariana Lucas Casanova, Sara Dias: Projekt SHAPE: Osvrt iz Portugala 

• Magdalena Blažić, Filip Kartelo: The Cycle: europski projekt edukacije o upravljanju fotografskom baštinom 

• Tatijana Petrić: Suradnički portal Glagoljica.hr: glagoljska baština u digitalnom okruženju 

• Sara Samardžić: Topoteka Almaški kraj 

• Slobodan Mandić: Digitalna istorija.net  – web adresar, mrežne stranice i digitalni alati 

• Tihana Kušter, Filip Šimunjak, Saša Vuković: Povcast – svratište za humaniste 

• Koraljka Kuzman Šlogar, Anamarija Žugić Borić: Predložak za povelju između baštinskih ustanova i znanstvenika sa smjernicama za uzajamne sporazume o ponovnoj uporabi podataka o kulturnoj baštini u fazi planiranja projekta 

• Ivana Čurik: BoostDigiCulture: Profesionalni profil digitalnih kompetencija (PDP) 

• Elpida Komianou: Mobilno učenje i rješavanje misterija u arhivu: aktivnosti projekta CREARCH 

• Marko Kolić: Studentski angažman u samodokumentiranju i arhiviranju: They: Live izložba 

• Marta Penava: Međunarodni natječaj i ljetni kamp Young Digital Treasures 

• Gintarė Gurevičiūtė – Gailė: Multikulturalni dijalozi Narodne knjižnice okruga Plungė 

• Tatjana Segedinčev: 15 godina Subotičkih arhivskih dana 

• Katarina Horvat: Kućna služinčad u Zagrebu 1880. – 1914. 

• Živana Heđbeli: Budimpeštanski dnevnik 1944. Alfreda Fischera 

• Velimir Veselinović: Kvestura Sveučilišta u Zagrebu 

• Jelena Glišović: E-ROUTES – priprema, pozor, sad! 

• Vlatka Lemić: ICARUS aktivnosti 2022. 

U jedanaestom broju časopisa @arhivi donosimo nove aktualnosti i priče iz međunarodne i domaće arhivske i baštinske zajednice – predstavljamo projekte i istraživanja, arhivsku praksu i ustanove, nove ideje, javne aktivnosti i događanja u prilozima: 

U desetom broju časopisa @arhivi donosimo nove aktualnosti i priče iz međunarodne i domaće arhivske i baštinske zajednice – predstavljamo projekte i istraživanja, arhivsku praksu i ustanove, nove ideje, javne aktivnosti i događanja u prilozima: