Svi zainteresirani mogu se uključiti i postati vidljivi dio zajedničke europske priče!

Svi koje žele sudjelovati u dokumentiranju domaće i europske povijesti mogu se javiti putem e-pošte i/ili lokalnim topotekarima.