Svi zainteresirani mogu se uključiti i postati vidljivi dio zajedničke europske priče!

ICARUS HR sudjeluje u međunarodnom umjetničkom projektu

Oni žive“ – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse“.

3. prosinca 2020., 11,00 -12,30 sati

Space layers.pdf