CREARCH seminar „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“ u Iloku
CREARCH seminar „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“ Ilok, 24.-25. svibnja 2019.
5. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & 23. ICARUS godišnja konvencija Pula, 27.-29. ožujka 2019.