WAAT (2020-2022)

“We are all together to raise awareness of cultural heritage”

WAAT projekt Erasmus+ koji je službeno počeo 1. prosinca 2020. posvećen je promociji i razmjeni dobrih praksi te razvoju novih sadržaja koji će pridonijeti učinkovitom podučavanju odraslih o vrijednostima kulturne baštine između različitih europskih zemalja. Projektne aktivnosti uključuju: podizanje svijesti o kulturnoj baštini u neformalnom obrazovanju odraslih; istraživanje kulturne baštine; razmjenu dobrih praksi u prezentaciji kulturne baštine; stvaranje edukacijskih materijala za osposobljavanje za prezentaciju kulturne baštine; uključivanje javnosti u svijet kulturne baštine putem suradničke platforme Topoteka i izradu digitalne platforme za priče o kulturnoj baštini.

U projektu sudjeluje šest partnerskih organizacija sa stručnjacima i znanstvenicima iz područja kulture, upravljanja baštinom i obrazovanja odraslih koji će zajednički raditi na razvoju novih sustava učenja i digitalnih sadržaja: Plungė Public Library (Litva), EGInA SRL (Italija), The Multidisciplinary European Research Institute Graz (Austrija), Centro de Educación de Adultos de Olmedo (Španjolska), Quiosq (Nizozemska) i ICARUS Hrvatska.

Poziv baštinskim stručnjacima za uključivanje u WAAT projekt