Monasterium

Digitalna platfoma Monasterium koju ICARUS razvija od 2008. godine danas predstavlja najveći virtualni arhiv srednjevjekovnih i novovjekovnih isprava u svijetu. Trenutno sadrži oko 870 000 digitalnih snimaka 650 000 povelja iz više od 170 ustanova iz 16 europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku. Gradivo je organizirano u fondove i zbirke te pretraživo na različitim jezicima, a broj dostupnih izvora stalno raste. Cilj suradnika u MOM-CA (Monasterium Collaborative Archive) je sustavno graditi ovaj arhiv, održavati njegovu trajnu dostupnost i umrežavati ga s drugim povijesnim mrežnim izvorima te se stoga kontinuirano radi i na promicanju njegova korištenja u nastavi i povijesnim istraživanjima (Monasterium School , Mommathon i sl.).

Dio aktivnosti u okviru co:op projekta također je usmjeren na unaprjeđenje i razvoj novih tehničkih funkcija koje omogućuju aktivnije uključivanje korisnika u pripremi i objavi sadržaja, širenje istraživačkih potencijala digitaliziranih dokumenata i nove mogućnosti suradnje sa stručnjacima i ciljanim korisničkim skupinama.

Fondovi i zbirke iz hrvatskih arhiva dostupni na Monasterium platformi su:

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

   • HR-HDA-876 Zbirka najstarijih hrvatskih povelja
   • HR-HDA-643 Pavlinski samostan u Špišić Bukovici
   • HR-HDA-644 Pavlinski samostan Crikvenica
   • HR-HDA-654 Pavlinski samostan sv. Jelene u Senju

DRŽAVNI ARHIV U PAZINU

   • HR-DAPA-797 Zbirka isprava

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

   • HR-DAZD-366 Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru

Svi zainteresirani za sudjelovanje u Monasteruim zajedničkim aktivnostima mogu se javiti na info@monasterium.net.

Više na Monasterium.net