CO:OP

Kreativna Europa projekt co:op – „Zajednica kao mogućnost: kreativna mreža arhiva i korisnika“ 2014-2018

co:op je međunarodni projekt financiran iz programa Kreativna Europa, koji okuplja 17 arhivskih i znanstvenih ustanova iz 11 europskih zemalja i više od 60 pridruženih partnera diljem Europe s ciljem jačanja transnacionalne suradnje između ustanova i korisničkih skupina. Različite kreativne, pedagoške i didaktičke aktivnosti, planirane u četverogodišnjem razdoblju (uključujući digitalnu platformu Topoteka, "Avanture u arhivima“, edukativne materijale za škole, snimanje audio-vizualnih materijala o iskustvima istraživanja u arhivima, povijesne radionice, MOM programe i dr.), posvećene su promicanju arhivskih aktivnosti u široj zajednici, suradnji korisnika i arhiva te lakšoj dostupnosti arhivskoga gradiva korištenjem prednosti digitalnih tehnologija. Ideja projekta je osmišljavanje i provođenje aktivnosti i programa koji povezuje arhive, stručnjake i korisnike, potiču aktivnu i dugoročnu suradnju, razvijaju inovativne pristupe istraživanju povijesnih izvora i omogućuju njihovu on-line dostupnost. Projekt je unaprjedio stručnu suradnju između arhivskih ustanova i stručnjaka diljem Europe, te pridonio povezivanju i izgradnji partnerskih odnosa i dugoročne suradnje između arhivskih i obrazovnih ustanova te zajednice u kojoj djeluju.

Više na: https://coop-project.eu/