DARIAH - ERIC

DARIAH – ERIC projekt „Okviri suradnje digitalnih infrastruktura u regiji – mogućnosti i potrebe na primjeru građe o znamenitim ličnostima znanosti i kulture“ 2017-2018

U Projektu izabranom na natječaju DARIAH EU 2017. u području Kulturna baština i humanističko istraživanje sudjelovalo je više hrvatskih partnera: HAZU, NSK, KGZ, DAVŽ, LZMK, MUO, IEF, ICARUS HR i ArhivPRO, te Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti RC SAZU iz Slovenije i Zemaljski muzej BiH iz Bosne i Hercegovine. Koordinator projekta bila je Knjižnica HAZU, a u okviru projekta analizirana je i testirana interoperabilnost digitalnih repozitorija na primjeru povezivanja građe o znamenitim i zaslužnim pripadnicima triju država. U okviru projekta održane su četiri radionice na kojima se raspravljalo o mogućnostima suradnje i primjerima dobre prakse, autorskim pravima, povezivanju metapodataka, analizi korisnika i srodnim temama. Projekt je rezultirao tematskim portalom EminentPeople.eu i Poveljom o ponovnoj uporabi podataka.

Više na: https://eminentpeople.eu/