CREARCH seminar

„Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“

Ilok, 24.-25. svibnja 2019.

ICARUS HRVATSKA - prvi u nizu seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koja se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva (izložbeni, pedagoški, nakladnički, popularizacijski i drugi javni programi) održan je u Iloku pod nazivom „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“. Seminar se organizira u okviru Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs u suradnji s Muzejom grada Iloka s ciljem razmatranja tradicionalnih aktivnosti, ali i kreativnih i inovacijskih mogućnosti i potencijala arhivskih ustanova i zbirki, analiziranja uspješnih rješenja, te razrade i promišljanja novih programa i trendova.

Program

Petak, 24. svibnja 2019.

9.30 – 10.00 Okupljanje i registracija

10.00 – 11.30 Arhivski programi i publika

  • Karmen Levanić (Državni arhiv u Varaždinu): Izložbena i pedagoška djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu
  • Stevan Mačković (Istorijski arhiv Subotica): Aktivnosti Istorijskog arhiva Subotica
  • Martina Krivić Lekić (Državni arhiv u Bjelovaru): Javni programi i aktivnosti Državnog arhiva u Bjelovaru
  • Petar Elez, Irena Milobara (Državni arhiv u Vukovaru): Didaktička igra „Putovima zavičaja“ u kontekstu pedagoških aktivnosti Državnog arhiva u Vukovaru
  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

12.00 – 13.30 Kultura, kreativnost i baština

  • Jasna Horvat, Josipa Mijoč, Ana Zrnić (Andizet – Institut kreativne industrije): Kulturne i kreativne industrije – realizacija, ekonomija, potencijali
  • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Kako arhivi mogu biti kreativni – iskustva i mogućnosti co:op projekta
  • Antonija Matić i Antonio Šabić (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku ), Darko Bilandžić i Mario Mikić-Vučak (Culex d.o.o.), Turistička zajednica Baranje: Projekt „Borba umjetnika”
  • Saša Potočnjak (Filozofski fakultet u Rijeci): Ciklopovijest? Primjer dobre prakse: Tematska biciklistička staza Stari put na otoku Rabu
  • Marijana Tomić (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru): Portal „Pisana baština” kao alat: digitalizacija, katalogizacija, istraživanje, okupljanje
  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

14.30 – 16.30 Baštinske priče

  • Martina Krivić Lekić (Državni arhiv u Bjelovaru): Priča o Etnografskoj spomenici – Raven
  • Neda Adamović (Narodna knjižnica Bjelovar), Tomislav Adamović (Veleučilište u Bjelovaru): „Šetnja Bjelovarom“ – virtualna izložba“
  • Grozdana Lajić (Zagrebačko kazalište mladih): PIK SPAS ZA MENE – priče iz kazališnih arhiva
  • Jelena Miškić (Gradska knjižnica Vukovar): Virtualna izložba „Nikola Andrić – Parižanin s Vuke“
  • Marija Matarić (HKUD „Vladimir Nazor” Sombor): Projekt "Nazor - čuvar tradicije somborskih Hrvata "
  • Andrea Rimpf, Maja Barić (Muzej grada Iloka): Projekt Muzeja Grada Iloka „Ukradena baština”
  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

16.30 – 18.00 Razgled Muzeja grada Iloka

18.00 – 19.00 Obilazak Iloka


Subota, 25. svibnja 2019.

9.30 – 11.00 Kreativni arhivi

  • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Projekt CREARCH „Kreativni arhivi kao inovativna kulturna sjedišta“
  • Biserka Budicin, Jakov Kmet (Državni arhiv u Pazinu): Projekt „Store the future – Artists, memoirs and civil rights for Europe in third Millennium
  • Ljiljana Kolešnik (Institut za povijest umjetnosti): ARTNET project
  • Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju I folkloristiku): Od digitalizacije do prezentacije arhivskih zbirki Instituta za etnologiju i folkoristiku
  • Anja Tkalec (Knjižnica HAZU), Jasenka Ferber Bogdan (Arhiv za likovne umjetnosti HAZU): Znameniti.hr
  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

11.30 – 13.00 Digitalna kultura

  • Aleksandra Uzelac, Barbara Lovrinić (Institut za razvoj i međunarodne odnose): Otvorena digitalna kultura i digitalne kompetencije
  • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Suradnička platforma Topoteka
  • Martina Matković (Turistička zajednica grada Vinkovci): Topoteka Vinkovačke jeseni
  • Jasenka Ferber Bogdan (Arhiv za likovne umjetnosti HAZU): Virtualne izložbe DiZbi HAZU – interpretacija arhivskog gradiva u digitalnom okruženju
  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

14.00 – 16.00 Razvoj publike – aktivnosti, manifestacije, umrežavanje

  • Grgur Marko Ivanković (Muzej Slavonije Osijek): Kako muzejskom izložbom oživiti arhivsko gradivo – primjer Osječke Tvrđe
  • Lina Šojat (Institut za povijest umjetnosti): Arhiviranje uz mentoriranje
  • Ivana Čurik, Zita Jukić (Državni arhiv u Osijeku): Genealoška istraživanja u arhivima
  • Ariana Novina (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu): Manifestacija Noć muzeja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu – Kako privući novu publiku u sveučilišni arhiv
  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

17.00 – 18.30 Posjet Vukovaru

  • Razgled i predstavljanje Franjevačkog muzeja u Vukovaru (fra Ivica Jagodić)
  • Razgled i predstavljanje Državnog arhiva u Vukovaru (Petar Elez)


Organizirano uz podršku

Sponzori