CREARCH seminari - Priče iz baštine

Stručni skup „Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika“

Gospić, 4. - 5. listopada 2019.

Državni arhiv u Gospiću

Poziv - Program

ICARUS Hrvatska partner je u projektu Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs.

Kako bi prikupili primjere dobre prakse i istražili tekuće aktivnosti u ovom području ICARUS HR je pripremio program stručnih radionica / seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koja se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva (izložbeni, pedagoški, nakladnički, popularizacijski i drugi javni programi). Drugi stručni seminar pod nazivom Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika organizira se u Gospiću s ciljem promoviranja arhiva i njihove izdavačke djelatnosti u široj javnosti. Program seminara obuhvatit će nakladničke aktivnosti baštinskog sektora, kreativne i inovacijske mogućnosti i potencijale arhivskih ustanova i zbirki, analizu uspješnih rješenja te razradu i promišljanje novih programa i trendova vezanih uz objavu i predstavljanje arhivskih izvora ciljanim korisničkim skupinama i široj publici.

Program stručnog seminara obuhvatit će više tema vezanih uz izdavanje povijesnih izvora i nakladničke teme:

1. Arhivska izdanja i distribucijske prakse

Primjeri publikacija i nakladničkih nizova u arhivima (DAGS, DAPA i dr.) i kulturnim i znanstvenim ustanovama (muzeji, specijalizirani arhivi i zbirke i dr.) – stručni i znanstveni časopisi, serije arhivskih izvora i raznovrsna povijesna literatura, periodičke publikacije i monografije s područja arhivistike te informacijskih i povijesnih znanosti, elektronička izdanja, izložbeni katalozi i popularne publikacije. Ciljana publika, promotivne aktivnosti, suradnja s drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama, povezivanje s lokalnim ustanovama i zajednicom.

2. Nakladničke prakse i trendovi

Knjiga kao medij; poruke koje prenosi ovaj specifičan medij komuniciranja i kako ga oblikovati, sastavnice kreativne industrije na koje se u procesu oblikovanja knjige kao medija nakladništvo može/treba naslanjati. Nakladničke tendencije 20. i 21. stoljeća, razvoj suvremene misli i kulturoloških kretanja na globalnoj sceni, društveno-ekonomske promjene koje su utjecale i utječu na ulogu knjige u društvu. Umreženo društvo i uloga nakladništva; utjecaj postmaterijalizma na nakladništvo. Suvremeni nakladnički trendovi (internacionalizacija nakladništva, korporativna prodaja, globalizacija i sl.).

3. Informacijsko društvo, digitalne tehnologije, kreativne industrije i razvoj publike

Internetizacija društva i utjecaj interneta na nakladništvo. Kulturološke posljedice elektroničkih inačica knjige. Primjena suvremenih tehnologija na različita nakladnička područja. Književne nagrade u funkciji čitanja, usporedba tuzemnih i inozemnih nagrada. Stvaranje uspješnica na malim i velikim tržištima, primjeri iz poznate domaće i inozemne nakladničke prakse. Kulturni konteksti i nakladništvo pojedinih kulturnih identiteta. Nakladništvo Europske Unije i programi kulturne suradnje. Kreativna industrija i nakladništvo kao važna sastavnica sektora kreativne industrije – poligon za kreativna i inovativna rješenja koja u svim svojim segmentima uključuju društvenu odgovornost. Istraživanje korisnika, potencijali manifestacija i knjiženih sajmova i festivala, mogućnosti umrežavanja i suradnje. Programi razvoja publike u Hrvatskoj i EU, community aktivnosti.

Cilj je programa analizirati, opisati i potaknuti kreativne potencijale arhivskih dokumenata i priča koje su u njima kako bi povećali javni interes za arhive i arhivsku djelatnost, predstavili arhivska izdanja stručnoj i široj čitalačkoj publici i potaknuli veće korištenje povijesnih izvora od strane učenika, studenata, stručnjaka i svih zainteresiranih građana.

Program će okupiti 50 – 70 stručnjaka iz arhiva, muzeja, kulturnih i znanstvenih ustanova koji se bave čuvanjem, istraživanjem i predstavljanjem arhivskih izvora.