PriČe iz arhiva  • Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu donosi priču Zlatarevo zlato