ICARUS Hrvatska partner je u projektu Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs ((1. rujna 2018. - 28. veljače 2021.). Partneri projekta: Fondazione Banco di Napoli (I), Department of Theatre Studies at University of the Peloponnese (GR), Regional Historical Center of Limburg (NL) i ICARUS Hrvatska.

CREARCH je posvećen razvoju nove publike i kreativnoj interpretaciji arhivskih izvora. Ideja CREARCH-a je upoznati što više ljudi s arhivima i značajem gradiva koje čuvaju, tj. povećavati broj i proširiti strukturu arhivske publike (korisnika i posjetitelja arhiva). Da bi to postigli, arhivi trebaju razvijati nove načine za komuniciranje povijesti, likova, mjesta i lokalnih tradicija ispričanih u njihovim dokumentima i približiti ih građanima, osobito onima kojima su manje dostupni. Cilj je projekta razviti komunikacijske modele i inovativne inicijative koje će približiti građane „njihovim“ arhivima, uz primjenu suvremene vizualne/digitalne kulture u opisu arhivskih priča, npr. realizirati kreativno pripovijedanje kroz vizualne, digitalne i transmedijske izvedbe i događanja uživo. Aktivnosti u okviru projekta uključuju izradu plana razvoja publike, edukaciju baštinskih stručnjaka, razvoj mobilne aplikacije za povezivanje s publikom i javne programe.

Kako bi prikupili primjere dobre prakse i istražili tekuće aktivnosti u ovom području ICARUS HRvatska pripremio je program stručnih radionica / seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koja se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva (izložbeni, pedagoški, nakladnički, popularizacijski i drugi javni programi):

Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive

Ilok, 24.-25. svibnja 2019.

Petak, 24. svibnja 2019.

9.30 – 10.00 Okupljanje i registracija

10.00 – 11.30 Arhivski programi i publika

  • Karmen Levanić (Državni arhiv u Varaždinu): Izložbena i pedagoška djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu

  • Stevan Mačković (Istorijski arhiv Subotica): Aktivnosti Istorijskog arhiva Subotica

  • Martina Krivić Lekić (Državni arhiv u Bjelovaru): Javni programi i aktivnosti Državnog arhiva u Bjelovaru

  • Petar Elez, Irena Milobara (Državni arhiv u Vukovaru): Didaktička igra „Putovima zavičaja“ u kontekstu pedagoških aktivnosti Državnog arhiva u Vukovaru

  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

12.00 – 13.30 Kultura, kreativnost i baština

  • Jasna Horvat, Josipa Mijoč, Ana Zrnić (Andizet – Institut kreativne industrije): Kulturne i kreativne industrije – realizacija, ekonomija, potencijali

  • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Kako arhivi mogu biti kreativni – iskustva i mogućnosti co:op projekta

  • Antonija Matić i Antonio Šabić (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku ), Darko Bilandžić i Mario Mikić-Vučak (Culex d.o.o.), Turistička zajednica Baranje: Projekt „Borba umjetnika”

  • Saša Potočnjak (Filozofski fakultet u Rijeci): Ciklopovijest? Primjer dobre prakse: Tematska biciklistička staza Stari put na otoku Rabu

  • Marijana Tomić (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru): Portal „Pisana baština” kao alat: digitalizacija, katalogizacija, istraživanje, okupljanje

  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

14.30 – 16.30 Baštinske priče

  • Martina Krivić Lekić (Državni arhiv u Bjelovaru): Priča o Etnografskoj spomenici – Raven

  • Neda Adamović (Narodna knjižnica Bjelovar), Tomislav Adamović (Veleučilište u Bjelovaru): „Šetnja Bjelovarom“ – virtualna izložba“

  • Grozdana Lajić (Zagrebačko kazalište mladih): PIK SPAS ZA MENE – priče iz kazališnih arhiva

  • Jelena Miškić (Gradska knjižnica Vukovar): Virtualna izložba „Nikola Andrić – Parižanin s Vuke“

  • Marija Matarić (HKUD „Vladimir Nazor” Sombor): Projekt "Nazor - čuvar tradicije somborskih Hrvata "

  • Andrea Rimpf, Maja Barić (Muzej grada Iloka): Projekt Muzeja Grada Iloka „Ukradena baština”

  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

16.30 – 18.00 Razgled Muzeja grada Iloka

18.00 – 19.00 Obilazak Iloka


Subota, 25. svibnja 2019.

9.30 – 11.00 Kreativni arhivi

  • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Projekt CREARCH „Kreativni arhivi kao inovativna kulturna sjedišta“

  • Biserka Budicin, Jakov Kmet (Državni arhiv u Pazinu): Projekt „Store the future – Artists, memoirs and civil rights for Europe in third Millennium

  • Ljiljana Kolešnik (Institut za povijest umjetnosti): ARTNET project

  • Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju I folkloristiku): Od digitalizacije do prezentacije arhivskih zbirki Instituta za etnologiju i folkoristiku

  • Anja Tkalec (Knjižnica HAZU), Jasenka Ferber Bogdan (Arhiv za likovne umjetnosti HAZU): Znameniti.hr

  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

11.30 – 13.00 Digitalna kultura

  • Aleksandra Uzelac, Barbara Lovrinić (Institut za razvoj i međunarodne odnose): Otvorena digitalna kultura i digitalne kompetencije

  • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Suradnička platforma Topoteka

  • Martina Matković (Turistička zajednica grada Vinkovci): Topoteka Vinkovačke jeseni

  • Jasenka Ferber Bogdan (Arhiv za likovne umjetnosti HAZU): Virtualne izložbe DiZbi HAZU – interpretacija arhivskog gradiva u digitalnom okruženju

  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

14.00 – 16.00 Razvoj publike – aktivnosti, manifestacije, umrežavanje

  • Grgur Marko Ivanković (Muzej Slavonije Osijek): Kako muzejskom izložbom oživiti arhivsko gradivo – primjer Osječke Tvrđe

  • Lina Šojat (Institut za povijest umjetnosti): Arhiviranje uz mentoriranje

  • Ivana Čurik, Zita Jukić (Državni arhiv u Osijeku): Genealoška istraživanja u arhivima

  • Ariana Novina (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu): Manifestacija Noć muzeja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu – Kako privući novu publiku u sveučilišni arhiv

  • Razgovor - razmjena znanja i iskustva

17.00 – 18.30 Posjet Vukovaru

  • Razgled i predstavljanje Franjevačkog muzeja u Vukovaru (fra Ivica Jagodić)

  • Razgled i predstavljanje Državnog arhiva u Vukovaru (Petar Elez)

Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika

Gospić, 4.-5. listopada 2019.

Petak, 4. listopada 2019.

9.30 – 10.00 Okupljanje i registracija

10.00 – 11.30 Arhivska izdanja – prakse i problemi

• Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Nakladnička djelatnost u arhivima

• Katarina Mataija, Marija Fajdić (Državni arhiv u Gospiću): Nakladnička djelatnost Državnog arhiva u Gospiću

• Petar Elez (Državni arhiv u Vukovaru): Nakladnička djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru

• Damir Hrelja (Državni arhiv u Varaždinu): Nakladnička djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu

• Razgovor - razmjena znanja i iskustva

11.30 – 12.00 Pauza za kavu

12.00 – 13.30 Nakladništvo i baština

• Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar): Kako objaviti dobru muzejsku knjigu – teme iz hrvatskog muzejskog nakladništva

• Tanja Trošelj Miočević (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Dokumentiranje aktivnosti Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva kroz izdanja Centra

• Ariana Novina (Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu): Nakladništvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

• Razgovor - razmjena znanja i iskustva

13.30 – 14.30 Ručak („Jesen u Lici”, Trg Stjepana Radića)

14.30 – 16.30 Kreativne industrije i nakladničke prakse

• Nebojša Kuzmanović, Ljiljana Dožić (Arhiv Vojvodine): Novi pristup izdavačkoj djelatnosti u Arhivu Vojvodine: primjer publikacije „Avantura na Balkanu 1915.“

• Marija Benić Penava: (Sveučilište u Dubrovniku): Arhiv za turizam u Dubrovniku

• Nevenka Kalebić (Sveučilište u Zadru): Katalozi izložaba kao vid nakladničke djelatnosti u državnim arhivima

• Nives Tomašević (Sveučilište u Zadru): Kreativno izdavaštvo i baština

• Razgovor - razmjena znanja i iskustva

16.30 – 19.00 Razgled Spomen-doma dr. Ante Starčevića i Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ Smiljan

20.00 – 22.00 Večera (Restoran „Malo misto“, Novoselo Trrnovačko 7)

. . .

Subota, 5. listopada 2019.

9.30 – 11.00 Arhivska izdanja i korisnici

• Šimun Novaković (Arhiv Bosne i Hercegovine): Nakladnička djelatnost bosanskohercegovačkih arhiva

• Anamarija Kurelić (Državni arhiv u Pazinu): Nakladnička djelatnost Državnog arhiva u Pazinu

• Ivan Jurković (Sveučilište u Puli): Vjesnik Istarskog arhiva - Časopis Državnog arhiva u Pazinu namijenjen znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti

• Valerija Macan Lukavečki (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu): Povjesničar kao korisnik arhiva

• Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu, ICARUS HR): Časopis @rhivi – popularizacija arhivskih i baštinskih arhiva

• Razgovor - razmjena znanja i iskustva

11.00 – 11.30 Pauza za kavu

11.30 – 13.00 Nakladnički trendovi i putevi do publike

• Ivana Hebrang Grgić: Baštinske ustanove kao mjesta pristupa nakladničkim proizvodima Hrvata u

Australiji i Novom Zelandu

• Željka Radovinović (Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu): Knjižnica Muzičke akademije i

arhivski izvori

• Koraljka Kuzman Šlogar, Irena Miholić (Institut za etnologiju i folkloristiku): Biblioteka iz Arhiva

• Nives Tomašević (Sveučilište u Zadru): Tranzicija nakladničkih arhiva i novi trendovi u arhiviranju

nakladničkih sadržaja

• Razgovor - razmjena znanja i iskustva

13.00 – 14.00 Ručak (Restoran „Malo misto“, Novoselo Trrnovačko 7)

Razvoj publike

Zoom, 27.5. – 5.6. 2020.

Srijeda, 27. svibnja 2020.

12.00 – 13.00 Uvod (Vlatka Lemić)

13.00 – 14.30 Arhivi kao spremišta, arhivi kao vrijednost (Vlatka Lemić, Tamara Štefanac)

Arhivi i arhivske prakse u digitalnom dobu (Vlatka Lemić, Tamara Štefanac)

14.30– 16.00 Kulturne politike, trendovi i prakse (Aleksandra Uzelac, Barbara Lovrinić)

Četvrtak, 28. svibnja 2020.

11.00 – 14.30 Publika : posjetitelj : korisnik – pristupi i istraživanja publike (Željka Miklošević)

Petak, 29. svibnja 2020.

12.00 – 13.00 Interpretacije povijesti, novi modeli predstavljanja izvora (Željka Miklošević)

13.00 – 14.30 Kreativni arhivi – primjeri i dobre prakse (Vlatka Lemić)

14.30– 16.00 Primjeri ideja za razvoj publike polaznika programa

Utorak, 2. lipnja 2020.

10.00 – 11.30 Digitalne vještine i kulturna baština (Aleksandra Uzelac, Barbara Lovrinić)

12.00 – 13.30 Virtualne izložbe i digitalno pripovijedanje (Goran Zlodi)

Temeljni pojmovi: multimedijalnost, multimodalnost, interaktivnost, imerzija (Goran Zlodi)

Srijeda, 3. lipnja 2020.

9.00 – 12.00 Razvoj digitalnih baštinskih proizvoda i primjena alata otvorenog koda (Goran Zlodi)

Četvrtak, 4. lipnja 2020.

12.00 – 16.00 Kulturna baština kao vrijednost, ekonomija baštine (Jasna Horvat, Josipa Mijoč)

Kreativna industrija i uporaba baštine (Jasna Horvat, Josipa Mijoč)

Petak, 5. lipnja 2020.

10.00 – 12.00 Diskusija, pregled tema – pregled ideja za razvoj publike polaznika programa

Uz stručne radionice / seminare pokrenuli smo i projekt virtualne izložbe „Priče iz arhiva”. U projektu mogu sudjelovati sve ustanove i imatelji arhivskih zbirki koji posjeduju arhivske zapise s neobičnim pričama, životnim putevima i jedinstvenim sadržajima. Pošaljite nam skenirani arhivski zapis sa sljedećim podacima: naziv, signatura, naziv fonda/zbirke, podaci o vlasniku zapisa, priča o zapisu (do 500 riječi) s podacima o autoru. Uz dozvolu vlasnika, prikupljene snimke i priče objavit ćemo u virtualnoj izložbi “Priče iz arhiva” koju ćemo javno predstaviti u Hrvatskoj i Europi u okviru CREARCH aktivnosti. Svi zainteresirani za suradnju u projektu javite se: e-pošta .