ICARUS HRvatska

O ICARUS HRVATSKA

neprofitna je udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem tehnologije te razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulture.

Član je ICARUS i DARIAH konzorcija te projekta Time Machine u okviru kojih partnerski sudjeluje u različitim međunarodnim inicijativama.

Aktivnosti udruge uključuju:

  • unaprjeđenje arhivske djelatnosti,

  • istraživanje i objavljivanje povijesnih izvora,

  • suradnju ustanova i stručnjaka u Hrvatskoj i inozemstvu,

  • organiziranje javnih programa - predavanja, radionica i skupova,

  • nakladničku djelatnost - izdavanje časopisa @arhivi, stručnih publikacija i edukativnih materijala,

  • promicanje korištenja arhivskih izvora putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

  • programe i projekte usmjerene na digitalizaciju i dostupnost kulturne baštine,

  • povezivanje postojećih inicijativa i razvijanje zajedničkih platformi koje će olakšati dostupnost te stvaranje jedinstvenih informacijskih resursa o arhivskom gradivu,

  • osiguravanje mreža i okvira za stvaranje kvalitetnog digitalnog sadržaja koji će se integrirati u nacionalne i međunarodne kulturne projekte

i druge oblike kulturnog, znanstvenog i stručnog djelovanja koji pridonose stvaranju mrežnog pristupa europskom pisanom nasljeđu.

Tijela

Tijela Udruge ICARUS HRVATSKA izabrana su u skladu sa Statutom.

Predsjednica

  • dr. sc. Vlatka Lemić

Izvršni odbor:

  • dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica

  • dr. sc. Siniša Bjedov, potpredsjednik

  • dr. sc. Mirna Willer, članica

  • dr. sc. Elvis Orbanić, član

  • Stjepan Prutki, član

  • Marina Grgičević, članica

  • Zlatko Draganović, tajnik

Nadzorni odbor:

  • Grgur Marko Ivanković

  • Jurica Cesar

  • Mirela Mrak

dokumenti

Statut

Izvješća o radu:

2016.

2017.

2018.

2019.

Ostala izvješća dostupna su putem Registra neprofitnih organizacija .

postani član

III. ČLANSTVO U UDRUZIČlanak 8.Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i zakonu.Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru.Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.Članak 10.Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor, a članom se postaje upisom u Popis članova.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke....Izvod iz Statuta

Popunjenu prijavnicu možete poslati i e-poštom.

PODACI ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE

Primatelj: ICARUS HRVATSKA, Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb

IBAN: HR65 2484 0081 1350 1072 9

Opis plaćanja: Godišnja članarina za 20XX. godinu - ime i prezime

Iznos: fizičke 100,00 HRK | pravne 300,00 HRK

ICARUS HRVATSKA Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb

dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica +385 99 4280 776

E-pošta: info.icarushr@gmail.com

Facebook: @icarushr

MB 4601173

OIB 88361334356

IBAN HR6524840081135010729