ICARUS HRvatska

O ICARUS HRVATSKA

neprofitna je udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem tehnologije te razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulture.

Član je ICARUS i DARIAH konzorcija te projekta Time Machine u okviru kojih partnerski sudjeluje u različitim međunarodnim inicijativama.

Aktivnosti udruge uključuju:

  • unaprjeđenje arhivske djelatnosti,

  • istraživanje i objavljivanje povijesnih izvora,

  • suradnju ustanova i stručnjaka u Hrvatskoj i inozemstvu,

  • organiziranje javnih programa - predavanja, radionica i skupova,

  • nakladničku djelatnost - izdavanje časopisa @arhivi, stručnih publikacija i edukativnih materijala,

  • promicanje korištenja arhivskih izvora putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

  • programe i projekte usmjerene na digitalizaciju i dostupnost kulturne baštine,

  • povezivanje postojećih inicijativa i razvijanje zajedničkih platformi koje će olakšati dostupnost te stvaranje jedinstvenih informacijskih resursa o arhivskom gradivu,

  • osiguravanje mreža i okvira za stvaranje kvalitetnog digitalnog sadržaja koji će se integrirati u nacionalne i međunarodne kulturne projekte

i druge oblike kulturnog, znanstvenog i stručnog djelovanja koji pridonose stvaranju mrežnog pristupa europskom pisanom nasljeđu.

Tijela

Tijela Udruge ICARUS HRVATSKA izabrana su u skladu sa Statutom.

Predsjednica

doc. dr. sc. Vlatka Lemić

Izvršni odbor

doc. dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, potpredsjednica,

dr. sc. Mirna Willer, član

dr. sc. Elvis Orbanić, član

dr. sc. Siniša Bjedov, član

Marina Grgičević

Zlatko Draganović, tajnik

Nadzorni odbor

dr. sc. Tamara Štefanac (predsjednica),

dr. sc. Valerija Macan Lukavečki,

Stjepan Prutki


dokumenti

Statut

Izvješća o radu:

2016.

2017.

2018.

2019.

Ostala izvješća dostupna su putem Registra neprofitnih organizacija .

postani član

III. ČLANSTVO U UDRUZIČlanak 8.Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i zakonu.Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru.Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.Članak 10.Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor, a članom se postaje upisom u Popis članova.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke....Izvod iz Statuta

Popunjenu prijavnicu možete poslati i e-poštom.

PODACI ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE

Primatelj: ICARUS HRVATSKA, Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb

IBAN: HR65 2484 0081 1350 1072 9

Opis plaćanja: Godišnja članarina za 20XX. godinu - ime i prezime

Iznos: fizičke 100,00 HRK | pravne 300,00 HRK

ICARUS HRVATSKA Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb

dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica +385 99 4280 776

E-pošta: info.icarushr@gmail.com

Facebook: @icarushr

MB 4601173

OIB 88361334356

IBAN HR6524840081135010729