Svi zainteresirani mogu se uključiti i postati vidljivi dio zajedničke europske priče!

ICARUS HR sudjeluje u međunarodnom umjetničkom projektu

Oni žive“ – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse“.