ICARUS HRvatska

neprofitna je udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem informacijske i komunikacijske tehnologije te razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulture.

Član je ICARUS i DARIAH konzorcija te projekta Time Machine u okviru kojih partnerski sudjeluje u različitim međunarodnim inicijativama.

Aktivnosti udruge uključuju:

  • unaprjeđenje arhivske djelatnosti,
  • istraživanje i objavljivanje povijesnih izvora,
  • suradnju ustanova i stručnjaka u Hrvatskoj i inozemstvu,
  • organiziranje javnih programa - predavanja, radionica i skupova,
  • nakladničku djelatnost - izdavanje časopisa @arhivi, stručnih publikacija i edukativnih materijala,
  • promicanje korištenja arhivskih izvora putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija,
  • programe i projekte usmjerene na digitalizaciju i dostupnost kulturne baštine,
  • povezivanje postojećih inicijativa i razvijanje zajedničkih platformi koje će olakšati dostupnost te stvaranje jedinstvenih informacijskih resursa o arhivskom gradivu,
  • osiguravanje mreža i okvira za stvaranje kvalitetnog digitalnog sadržaja koji će se integrirati u nacionalne i međunarodne kulturne projekte

i druge oblike kulturnog, znanstvenog i stručnog djelovanja koji pridonose stvaranju mrežnog pristupa europskom pisanom nasljeđu.

Tijela Udruge ICARUS HRVATSKA izabrana su u skladu sa Statutom na osnivačkoj skupštini 17. kolovoza 2016. u Zagrebu.

Predsjednica

  • dr. sc. Vlatka Lemić

Izvršni odbor:

  • dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica
  • dr. sc. Siniša Bjedov, potpredsjednik
  • dr. sc. Mirna Willer, članica
  • dr. sc. Elvis Orbanić, član
  • Stjepan Prutki, član
  • Marina Grgičević, članica
  • Zlatko Draganović, tajnik

Nadzorni odbor:

  • Grgur Marko Ivanković
  • Jurica Cesar
  • Mirela Mrak